Recent Posts

تفاوت بیمه شخص ثالث و بدنه

تفاوت بیمه شخص ثالث و بدنه همانطور که می دانید برای هر وسیله نقلیه ای بیمه شخص ثالث وجود دارد و هر فردی که وسیله نقلیه دارد باید این بیمه نامه را داشته باشد. بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه، دو نوع بیمه متفاوت هستند که موارد کاملا متفاوتی را …

توضیحات بیشتر »

درباره حذف نسخه کاغذی بیمه ثالث

درباره حذف نسخه کاغذی بیمه ثالث همه ما به خوبی می دانیم که کاغذ از بریده شدن درختان به دست می آید. مصرف کاغذ در سراسر جهان بسیار بالا بوده و همچنان رو به افزایش است. از این رو تدابیری برای کاهش مصرف کاغذ درنظر گرفته شده است. امروزه با …

توضیحات بیشتر »