معرفی بیمه مسئولیت پزشکان

معرفی بیمه مسئولیت پزشکان

در این مقاله قصد داریم به معرفی بیمه مسئولیت پزشکان بپردازیم. پزشکان که نقش بسیار مهمی در جامعه دارند، موظفند در طول زندگی حرفه ای خود با رعایت موازین پزشکی و اخلاق حرفه ای عمل کنند. پزشکان ممکن است لزوما نتوانند هر بیمار را درمان کنند. اما تمام روش‌ها و مداخلات درمانی که به کار میبرند باید مطابق با استانداردهای علم پزشکی و با هدف بهبود انجام شود.

معرفی بیمه مسئولیت پزشکان

با داشتن این نوع از بیمه مسئولیت، آسیب ها و عوارضی که در اثر مداخلات و درمان های اعمال شده در شرایط فوق به طور اجتناب ناپذیری در بیماران ایجاد می شود، در محدوده خطر مجاز ارزیابی می شود و هیچ گونه مسئولیتی از نظر جبران خسارت به عهده پزشک نمی گذارد. اینکه حرفه پزشکی در مقایسه با سایر گروه های شغلی خطرات بیشتری را به همراه دارد، نیاز به بیمه مسئولیت پزشکان را در پی داشته است.

بیمه مسئولیت پزشکان چیست؟

نام کامل بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه مسئولیت اجباری قصور پزشکی است. این بیمه با توجه به خسارات وارده به پزشکان در نتیجه فعالیت حرفه ای خود در طول مدت بیمه نامه یا در دوره ده ساله قبل از قرارداد، خسارت های مربوط به غرامت های معتبر در بیمه نامه را پوشش می دهد.

معرفی بیمه مسئولیت پزشکان

تعهدات طرفین در بیمه نامه مسئولیت پزشکان

در بیمه مسئولیت پزشکان، تعهدات شرکت بیمه گر عبارتند از:

  • حمایت بیمه ای
  • پرداخت بهای بیمه شده در صورت بروز خطر
  • حفظ اسرار تجاری بیمه شده
  • اطلاع رسانی دقیق به بیمه شده

تعهدات بیمه شده در بیمه مسئولیت پزشکان، عبارتند از:

  • پرداخت مستمر حق بیمه
  • ارائه اطلاعات دقیق به شرکت بیمه با رعایت تعهد ابلاغی
  • اطلاع شرکت بیمه از تغییر شرایط ریسک و وقوع خطر

از سوی دیگر، بیمه شده نیز موظف است تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش خسارت و کمک به روشن شدن حادثه خسارت را انجام دهد. به طور خلاصه، هدف بیمه مسئولیت پزشکان این است که پزشکان را قادر سازد تا فعالیت های حرفه ای خود را با احساس اعتماد ایجاد شده توسط تضمین های ارائه شده بیمه، بهتر انجام دهند. از این طریق می توان خدمات بهداشتی و درمانی را به طور موثرتر و کارآمدتر به جامعه ارائه کرد.

درباره ی cvgyuoqertyhj