درباره حذف نسخه کاغذی بیمه ثالث

درباره حذف نسخه کاغذی بیمه ثالث

همه ما به خوبی می دانیم که کاغذ از بریده شدن درختان به دست می آید. مصرف کاغذ در سراسر جهان بسیار بالا بوده و همچنان رو به افزایش است. از این رو تدابیری برای کاهش مصرف کاغذ درنظر گرفته شده است. امروزه با وجود تکنولوژی های نوین، می توان مصرف کاغذ را کاهش داد.

در کشور ما نیز قوانینی در برخی از زمینه های خدماتی وضع شده است تا شرکت ها و ارگان های خدمت دهنده، با به کارگیری این قوانین، مصرف کاغذ را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. یکی از مهم ترین شرکت هایی که موظف می باشند که این قانون را به کار گیرند، شرکت های بیمه می باشند.

طرح حذف نسخه کاغذی بیمه ثالث

اواخر سال ۹۸ طرحی ارائه شد که طبق آن، نسخه کاغذی بیمه ثالث حذف شده و بیمه نامه ها به صورت الکترونیکی قابل تهیه شدند. این طرح با استقبال زیادی مواجه شد و در نتیجه، در خرداد ماه سال ۹۹، به صورت عمومی به اجرا رسید.

مطابق این قانون، دیگر نیازی به قطع درختان برای تولید کاغذ جهت ارائه بیمه نامه ها نیست. از سال ۹۹ تا به اکنون، افراد می توانند به راحتی و به صورت الکترونیکی برای خود بیمه ثالث تهیه کرده و یا آن را تمدید کنند. تمام این مراحل به صورت الکترونیکی انجام می شود و نیازی به استفاده از کاغذ احساس نمی شود.

درباره حذف نسخه کاغذی بیمه ثالث

کلام پایانی

شاید برایتان سوال پیش بیاید که تفاوت نسخه کاغذی بیمه ثالث با نسخه الکترونیکی آن چیست؟ در پاسخ به شما باید بگوییم محتوای این بیمه نامه ها هردو کاملا یکسان می باشد و تنها تفاوت آنها در نوع ارائه شان است. یعنی هنگامی که به صورت الکترونیکی بیمه ثالث تهیه می کنید، نسخه فیزیکی به شما ارائه نخواهد شد.

برای تهیه بیمه ثالث به صورت الکترونیکی، می توانید از سایت های معتبر مرتبط با بیمه، اقدام به صدور یا تمدید بیمه نامه خود کنید.

 

درباره ی cvgyuoqertyhj